Tiền bạc có mua được hạnh phúc?

CNBC gần đây đã thực hiện một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu quan điểm của mọi người về mối liên hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc , câu trả lời có thể làm bạn hết sức bất ngờ, xin dành cho các bạn tự khám phá ở đây.


Còn bạn thì sao, liệu tiền bạc có mua được hạnh phúc không?
  They say money can't buy happiness. Of course, they're wrong.

0 comments:

Post a Comment